Site Overlay

– Budowa drogi – ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614

Budowa drogi – ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • budowa nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • budowa nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych,
  • przepusty,
  • sieć wodociągowa z przyłączami,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • oznakowanie pionowe i poziome,