Site Overlay

– Miejsce do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel

Miejsce do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • instalacja fontanny i uruchomienie,
  • wykonanie placu zabaw,
  • nasadzenie zieleni.