Site Overlay

– Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz stacja paliw w Sierakowie

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz stacja paliw w Sierakowie.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • przyłącza wodociągowe,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • przyłącza oraz sieć kanalizacji deszczowej,
  • wjazdy z kostki brukowej,
  • drogi manewrowe, parkingi, chodniki z kostki brukowej, betonowej i kamiennej,
  • ustawienie krawężników,
  • humusowanie terenów zielonych,
  • montaż separatorów.