Site Overlay

– Rewitalizacja Centrum Krasnosielca oraz budowa parkingu wraz z oświetleniem przy GOK-u

Rewitalizacja Centrum Krasnosielca oraz budowa parkingu wraz z oświetleniem przy GOK-u.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
  • dostawa i montaż placu zabaw, ławek, koszy na śmieci,
  • sadzenie drzew i krzewów,
  • posadowienie słupów oraz montaż lamp oświetlenia zewnętrznego,
  • wykonanie chodników, parkingów z kostki brukowej,
  • humusowanie z obsianiem terenów zielonych.