Site Overlay

– Rewitalizacja Obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – Etap I

Rewitalizacja Obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – Etap I.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • budowa nawierzchni z płyt i kostki granitowej,
  • wykonanie okrawężnikowania jezdni krawężnikiem granitowym,
  • wykonanie obrzeży trawnikowych,
  • schody betonowe obłożone płytkami gresowymi,
  • budowa fontanny oraz pomieszczenia technicznego fontanny,
  • wykonanie nasadzeń drzew,
  • wykonanie krat ozdobnych pod  drzewa,
  • elementy małej architektury,
  • balustrada ze stali nierdzewnej,
  • montaż stopni blokowych na schodach terenowych.