Site Overlay

– Ulica Bolesława Prusa w Maków Mazowiecki

Ulica Bolesława Prusa w Maków Mazowiecki

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
  • podbudowa pod nawierzchnię dróg, parkingów i chodników,
  • nawierzchnie asfaltową i brukową,
  • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
  • remont dróg żwirowych i gruntowych kruszywem łamanym,
  • ustawienie oznakowania pionowego,
  • oznakowanie poziome,
  • humusowanie i obsianie terenów zielonych.