Site Overlay

– Budowa wiaduktu w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa -Gdynia

Budowa wiaduktu w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa -Gdynia.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • roboty ziemne i nasypowe,
  • wykonanie warstw podbudowy konstrukcyjnej pod jezdnię,
  • humusowanie skarp z obsianiem trawą,
  • ułożenie mat antyerozyjnych,
  • ustawienie krawężnika betonowego ulicznego,
  • wykonanie dróg tłuczniowych,
  • budowa przepustów żelbetowych.