Site Overlay

– Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy.

W ramach powyższego zadania firma GUTBRUK wykonała:

  • wykonanie nawierzchni z płyt granitowych oraz wykonanie spoinowania,
  • wykonanie robót ziemnych
  • wykonanie nawierzchni jezdni, parkingów oraz placu z kostki granitowej,
  • montaż małej architektury,
  • budowa oświetlenia placu oraz drogi,
  • wykonanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej,
  • wykonanie fontanny wraz z technologią i pomieszczeniem technicznym,
  • ustawienie krawężników kamiennych,
  • dostawa i montaż figurki latarnika,
  • wykonanie gablot ekspozycyjnych.